Σχετικά με Εμάς

Το JobCarrier.gr  μέλος του Millennium Group είναι η πρώτη πλατφόρμα αναζήτησης εργασίαςστην Χαλκιδική, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει τους νέους ανθρώπους στην αναζήτηση εργασίας  στηνπεριοχή και παράλληλα να  καλύψει το κενόπου υπάρχει στην ενημέρωση για θέματα που αφορούν την αγορά και τηνεπιχειρηματικότητα της Χαλκιδικής.

Στους υποψηφίους εργαζομένους παρέχει τηνδυνατότητα  καταχώρησης βιογραφικούσημειώματος στην βάση δεδομένων της  πλατφόρμας,απ’ όπου  οι επιχειρήσεις της Χαλκιδικής,μπορούν να το εντοπίσουν και να το επιλέξουν καθώς και  την δυνατότητα πρόσβασης  σε αγγελίες, ανακοινώσεις θέσεων και εργαλείαδιαχείρισης καριέρας.

Επιπλέον, με δράσεις όπως ή Ημέρα Καριέρας καιη διοργάνωση σεμιναρίων με δωρεάν είσοδο για το κοινό, προσπαθεί να φέρει κοντάυποψηφίους και εργοδότες  με σκοπό τηνδημιουργία μιας διαφορετικής κουλτούρας στην αγορά εργασίας της Χαλκιδικής.

Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας παρέχει στους σπουδαστές και τους αποφοίτους του M.E.C. την δυνατότητα για:

  • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
  • Προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας
  • Συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Ενημέρωση για διαθέσιμες θέσεις εργασίας ,τόσο σε επίπεδο πρακτικής άσκησης όσο και σε επίπεδο εργασίας.
  • Προώθηση των βιογραφικών τους σύμφωνα με την περιγραφή της θέσης που ζητείται να καλυφθεί.
  • Πληροφόρηση για τα διαθέσιμα σεμινάρια και προγράμματα εξειδίκευσης στον τομέα τους
  • Συμμετοχή σε Ημερίδες
  • Συμμετοχή σε Σεμινάρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης
  • Συμμετοχή σε Ημέρες Καριέρας